SGS e водеща в света компания за проверка, верификация, тестване и сертифициране. Това е                                 и причина да изберем точно тях за контрол качеството на пелетите.