Производство

             Производството на пелети е един от най-динамично развиващите се отрасли в България и Европа. Непрекъснато              нарастващия интерес към този продукт, подтиква повечето от дървопреработващите предприятия да усвояват своите                                          технологични отпадъци,  като не отделят нужното внимание на качеството. 

 Ние от „Еко Био Пелет“ сме поставили производството на пелети на първо място, като основната цел на компанията е 100%              екологично чист, енергиен продукт с най-високо качество, произведен единствено от обла, обелена дървесина. 

  Наша основна цел при проектирането и реализирането на проекта беше да постигнем производството на висококачествени               пелети, отговарящи на всички европейски норми и стандарти за качество чрез използване на оборудване от водещи                                                 европейски производители и съобразени с ресурсните наличности на региона.

                              Постигнатите резултати са дървесни пелети отговарящи на стандартите DIN+, EN Plus A1. 

      В производството използваме изключително индустриална, обла дървесина. Реализацията на проекта се оказа голямо  предизвикателство, но чрез технологията, която прилагаме ние постигнахме пълно усвояване, както на ресурсите, така и на производствените и технологични отпадъци, които използваме за отопление в процеса на сушенето, без отделяне на вредни                                                    емисии и използване на добавки и слепващи вещества.

Едно от основните предимства на нашата технология, е че тя е 100% безотпадна, екологична и гарантира високото качество на крайния продукт!