ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η παραγωγή των πέλλετ είναι ένας από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς στη Βουλγαρία και την Ευρώπη. Το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο προϊόν, σπρώχνει τις περισσότερες από τις εταιρείες επεξεργασίας ξύλου να απορροφούν τα τεχνολογικά απόβλητά τους με το να μην προσέχουν την ποιότητα.

Εμείς από την «Έκo Μπίο Πέλλετ» έχουμε βάλει την παραγωγή των πέλλετ ξύλου στην πρώτη θέση, και ο κύριος στόχος της εταιρείας είναι 100% οικολογικά καθαρό ενεργειακό προϊόν με την υψηλή ποιότητα, που παράγεται  μόνο από στρογγυλή ξεφλουδισμένη ξυλίνη.

Ο κύριος στόχος μας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου ήταν να πραγματοποιήσουμε την παραγωγή υψηλής ποιότητας πέλλετ, που να πληρούν όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα πρότυπα ποιότητας χρησιμοποιώντας εξοπλισμό από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς παραγωγούς λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους της περιοχής.

Τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί είναι πέλλετ ξύλου που πληρούν τα πρότυπα  DIN+, EN Plus A1.

Στην παραγωγή χρησιμοποιούμε αποκλειστικά βιομηχανική, στρογγυλή ξυλίνη.  Η υλοποίηση του έργου αποδείχτηκε δύσκολη πρόκληση, αλλά μέσα από την τεχνολογία που χρησιμοποιούμε έχουμε κάνει πλήρη χρήση και των πόρων και των παραγωγικών και τεχνολογικών αποβλήτων που χρησιμοποιούμε για θέρμανση στη διαδικασία ξήρανσης χωρίς να απελευθερώνει βλαβερές εκπομπές και τη χρήση της πρόσθεσης κολλών.

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της τεχνολογίας μας είναι ότι η ίδια είναι 100% χωρίς απόβλητα και οικολογικά καθαρή.

Εγγύηση για την υψηλή ποιότητα των τελικών προϊόντων είναι και η τεχνολογία, και οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες για τη διαχείριση, αλλά και η ελαχιστοποίηση της επίδρασης του υποκειμενικού παράγοντα στην παραγωγή.